Bảng điện tử LED P20 ngoài trời

  • Mật độ điểm ảnh           : 2.500 dot/m2
  • Khoảng cách điểm ảnh : 20mm
  • Loại bóng LED              : DIP
  • Kích thước Module       : 320x160mmmm
  • Ưu điểm : Bảng điện tử LED P20 ngoài trời có khoảng cách giữa các điểm ảnh bằng 20mm, hiển thị rõ nội dung ở khoảng cách từ 20m – 500m. Bảng điện tử được thiết kế theo tiêu chuẩn IP65 chống mưa, chống bụi và chống nắng.
  • Ứng dụng : Bản điện tử LED P20 ngoài trời phù hợp cho các mục đích sử dụng như làm: cổng chào điện tử, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn giao thông….