GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG

Chứng nhận doanh nghiệp

 

Giấy chứng nhận hợp chuẩn Châu Âu

Chứng nhận chất lượng CCC vi xử lý

Chứng nhận chất lượng hệ thống LED

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn chuyên nghiệp

ISO 9001 2015

Chứng nhận chất lượng sản phẩm CCC

TAIHENG – G-Energy

Nationstar Chứng nhận an toàn

Nationstar LED

Nationsta 2012ISO14001

Thinking CE

Sansi CCCO

CYL certificate CIV-E17060298,显示屏 CE-EMC-1

CYL certificate CIV-E17060298,显示屏 CE-EMC

CYL Certificate-CIV-E17060299,显示屏 FCC 证书

CYL CIV-R17060300,显示屏 ROHS报告

CYL CIV-S17060301 CE-LVD REPORT报告

Iso CYL123