GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG

2019 Ledone 1

Chứng nhận doanh nghiệp

2

Giấy chứng nhận hợp chuẩn Châu Âu

3

Chứng nhận chất lượng CCC vi xử lý

4

Chứng nhận chất lượng hệ thống LED

5

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn chuyên nghiệp

6

ISO 9001 2015

7

Chứng nhận chất lượng sản phẩm CCC

8

TAIHENG – G-Energy

9

Nationstar Chứng nhận an toàn

10

Nationstar LED

11

Nationsta 2012ISO14001

12

Thinking CE

13

Sansi CCCO

17 scaled

CYL certificate CIV-E17060298,显示屏 CE-EMC-1

17 1 scaled

CYL certificate CIV-E17060298,显示屏 CE-EMC

15 1 scaled

CYL Certificate-CIV-E17060299,显示屏 FCC 证书

16 scaled

CYL CIV-R17060300,显示屏 ROHS报告

CYL CIV S17060301 CE LVD REPORT报告 1 1 scaled

CYL CIV-S17060301 CE-LVD REPORT报告

18 scaled

Iso CYL123