Bảng điện tử Led P10 ngoài trời

  • Mật độ điểm ảnh           : 10.000 dot/m2
  • Khoảng cách điểm ảnh : 10mm
  • Loại bóng LED              : DIP
  • Kích thước Module       : 320x160mmmm
  • Ưu điểm : Bảng điện tử LED P10 ngoài trời có mật độ điểm ảnh dày, mỗi điểm ảnh cách nhau 10mm, hiển thị rõ nội dung ở khoảng cách gần và tầm nhìn tối ưu trong khoảng từ 10m – 500m. Bảng điện tử được thiết kế theo tiêu chuẩn IP65 chống mưa, chống bụi và chống nắng.
  • Ứng dụng : Bản điện tử LED P10 ngoài trời 3 màu phù hợp cho các mục đích sử dụng như làm: cổng chào điện tử, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn giao thông….