Chi tiết hỏi đáp về chính sách giảm thuế GTGT đối với đèn LED trang trí

Trong bối cảnh Chính phủ áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) để thúc đẩy phát triển kinh tế, Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 cùng các văn bản quy phạm khác đã được ban hành với mục tiêu cụ thể. Điều này làm nảy sinh nhiều câu hỏi đối với các doanh nghiệp, trong đó có Công ty LEDONE VIỆT NAM, về việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT đối với các mặt hàng đèn LED trang trí.

Theo vào khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, các nhóm hàng hóa và dịch vụ áp dụng mức thuế suất 10% sẽ được giảm thuế GTGT. Tuy nhiên, nhóm hàng hóa và dịch vụ trong danh sách không được áp dụng giảm thuế bao gồm viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, và công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Tại Phụ lục III của Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, nghành công nghệ thông tin không được giảm thuế GTGT, danh mục này được quy định trong Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Công ty LEDONE VIỆT NAM sẽ được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT đối với các mặt hàng đèn LED trang trí theo các điều kiện sau:

1. Đèn LED thuộc tên sản phẩm “Bộ đèn sử dụng cho cây Nôel” có mã ngành cấp 7 “2740033” quy định tại Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg và không thuộc các nhóm hàng hóa và dịch vụ trong danh sách không được giảm thuế GTGT tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

2. Đèn LED là sản phẩm, hàng hóa như “đèn điện tử”, “đèn đi ốt điện tử (LED)”, và các sản phẩm tương tự không được giảm thuế GTGT theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg và danh mục công nghệ thông tin trong Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

Trên cơ sở các quy định trên, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã trả lời rõ ràng về việc Công ty LEDONE VIỆT NAM có thể áp dụng chính sách giảm thuế GTGT đối với đèn LED trang trí. Vì vậy, Công ty có thể tiếp tục kinh doanh các loại đèn LED trên thị trường trong thời gian áp dụng chính sách này.

Trên cơ sở thông tin và trả lời của Cục Thuế tỉnh Thái Bình, LEDONE VIỆT NAM sẽ tuân thủ đúng quy định tại các văn bản pháp luật liên quan và tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng và phục vụ khách hàng tốt nhất.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

– Địa chỉ: [Địa chỉ công ty]

– Số điện thoại: [Số điện thoại]

– Email: [Email]

– Website: [Website]

viTiếng Việt